Privacyverklaring

Dit privacystatement in het kader van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) geeft je inzicht in de gegevens die van Praktijk voor sport en gezondheid Martin den Otter van je heeft en voor welk doel deze gegevens bewaard worden.

 Praktijk voor sport en gezondheid Martin den Otter respecteert je privacy en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is:

Martin den Otter
KVK: 27270996
Astersingel 56 2651PJ Berkel en Rodenrijs
BTW-nr: NL 054586033B01

De persoonsgegevens van cliƫnten (naam, emailadres, telefoonnummer) worden bewaard voor de duur die wettelijk is toegestaan.
De persoonsgegevens zijn vertrekt door de betrokkene zelf bij het opstellen van de zorgovereenkomst.
Martin den Otter gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de massage- en of blessurebehandeling.

Je hebt op grond van art.13 lid 2 sub b AVG recht op inzage van, correctie of verwijdering van je gegevens.
De gegevens worden bewaard in mijn agenda..

Contact

Je kunt via het contactformulier opnemen.
Of telefonisch: 06-24202464
Of per post: Praktijk voor sport en gezondheid Martin den Otter Astersingel 56
2651PJ Berkel en Rodenrijs

Toepasselijkheid

Dit beleid en de algemene voorwaarden van Martin den Otter zijn van toepassing op elke overeenkomst en alle correspondentie. Martin den Otter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement en zal betrokkenen ervan op de hoogte brengen.

Versie 25-05-2018